KURSY CEEA

Europejskie Szkolenia Ustawiczne
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Program najbliższego kursu


Kurs nr 4 - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej.
22-25 kwietnia 2020 Kraków.
ZAPISZ SIĘ NA KURS

Artykuł specjalny

Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia.

Główne założenia: Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia (NNZKCZ) oraz w okresie okołooperacyjnym jest zdarzeniem rzadkim

o wieloczynnikowym charakterze. W porównaniu z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia NNZKCZ nie jest wystarczająco zbadane czy opisane.

Zwykle w sytuacji kryzysowej związanej z NNZKCZ, z którą w wielu wypadkach należy się liczyć, towarzyszy świadek zdarzenia, lekarz anestezjolog,

posiadający wiedzę zarówno na temat chorób towarzyszących pacjenta, jak i fizjologicznych aspektów znieczulenia i operacji.

W momencie rozpoznania zagrożenia i identyfikacji przyczyny zatrzymania krążenia anestezjolog może natychmiast wdrożyć właściwe postępowanie.

Artykuł ten zawiera algorytmy i protokoły postępowania w najczęściej występujących sytuacjach krytycznych w praktyce anestezjologicznej.Artykuł do pobrania NNZKCZ - pobierz

Deklaracja Helsińska - pobierz

Top