KURSY CEEA

Europejskie Szkolenia Ustawiczne
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Program najbliższego kursu


Kurs nr 4 - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej.
22-25 kwietnia 2020 Kraków.
ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii
im. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17

Dyrektor Ośrodka: 
prof. dr hab. Janusz Andres
email : msandres@cyf-kr.edu.pl


W-ce Dyrektor Ośrodka : 
dr med. Alicja Macheta


Sprawy organizacyjne :
Janina Wójcik +48 502 076 202
email : biuro@ceea.pl


Sprawy fakturowo-księgowe:
Helena Fross
tel.604 613 298,
email:ksiegowosc@anest.eu


Strona internetowa :
Tomasz Galewicz,
email : kursy@prc.krakow.pl