esklep


II Forum Bezpieczeństwa Pacjenta List Prezesa PTAiIT

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Program najbliższego kursu


Pozycje wydawnicze :

Formularz zamówień pozycji książkowych CEEA


Koszty wysył‚ki pocztą zostaną… naliczone w e-mailu,
Zamówienie bez wp‚łaty nie jest wiążące, nie ma potrzeby dodatkowej anulacji.

Wydanie 2023 r. (kurs nr 1) - Klatka piersiowa i oddychanie Kraków.


- 150,00   zł‚/szt. brutto 
  szt.
spis treści
Wydanie 2022 r. (kurs nr 6) - Medycyna okołooperacyjna - 07-10 grudnia 2022 Kraków.


- 150,00   zł‚/szt. brutto 
  szt.
spis treści
Wydanie 2021 r. (kurs nr 5) - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu - 01-04 grudnia 2021 Kraków.


- 50,00   zł‚/szt. brutto 
 szt.
spis treści
Wydanie 2021 r. (kurs nr 4) - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej. 9-12 czerwca 2021


- 50,00   zł‚/szt. brutto 
  szt.
spis treści
Wydanie 2019 r. (kurs nr 1) - Klatka piersiowa i oddychanie - 10-13 kwietnia 2019 r.


- 20,00   zł‚/szt. brutto 
  szt.
spis treści
Nazwisko *

Imię *

Adres do korespondencji:
Ulica i numer *

Kod pocztowy *

Miasto *

Telefon komórkowy *

e-mail *


Faktura:

Jeżeli życzą… sobie Pań„stwo, aby została wystawiona faktura, proszę zaznaczyć‡ "Tak"
i  wypeł‚nić‡ poniższe pola: Tak, chcę™ fakturę™

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17,
Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Uwagi:

Wyrażam zgodę™ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą… o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszego zgł‚oszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Zostałem poinformowany, że przysł‚uguje mi prawo dostę™pu do swoich danych, możliwoś›ci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

Partnerzy :

Top