esklep


List do Uczestników ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19

Program najbliższego kursu


Pozycje wydawnicze :

Formularz zamówień pozycji książkowych CEEA


Koszty wysył‚ki pocztą zostaną… naliczone w e-mailu,
Zamówienie bez wp‚łaty nie jest wiążące, nie ma potrzeby dodatkowej anulacji.

 
Wydanie 2021 r. (kurs nr 4) - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej.


- 100,00   zł‚/szt. brutto 
  szt
Wydanie 2019 r. (kurs nr 3) - Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i krwiolecznictwo - 04-07 grudnia 2019 Kraków .


- 40,00   zł‚/szt. brutto 
  NAKŁAD WYCZERPANY !!!
Wydanie 2019 r. (kurs nr 1) - Klatka piersiowa i oddychanie - 10-13 kwietnia 2019 r.


- 40,00   zł‚/szt. brutto 
  szt
Wydanie 2018 r. (kurs nr 6) - Medycyna okołooperacyjna
- 05-08 grudnia 2018 r.


- 20,00   zł‚/szt. brutto 
 
Wydanie 2014r Materiał‚y polecane do Europejskiego Egzaminu
z Anestezjologii Intensywnej Terapii (EDAIC)

Cena 1,00 zł/szt. brutto
  szt
Nazwisko *

Imię *

Adres do korespondencji:
Ulica i numer *

Kod pocztowy *

Miasto *

Telefon komórkowy *

e-mail *


Faktura:

Jeżeli życzą… sobie Pań„stwo, aby została wystawiona faktura, proszę zaznaczyć‡ "Tak"
i  wypeł‚nić‡ poniższe pola: Tak, chcę™ fakturę™

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17,
Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Uwagi:

Wyrażam zgodę™ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą… o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszego zgł‚oszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Zostałem poinformowany, że przysł‚uguje mi prawo dostę™pu do swoich danych, możliwoś›ci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

Partnerzy :

Top